TOUR LINE s.r.o.

Účtovné služby

Účtovné služby

účtovné služby
Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je vhodné pre fyzické osoby (SZČO), ktoré nevedú daňovú evidenciu, podnikateľov nezapísaných v Obchodnom registri, občianske združenia a ich organizačné zložky, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby / ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období sumu 200 000€/

KLASIK

39 € /mesiac​​

KLASIK PLUS

79 € /mesiac​

KLASIK EXTRA

129 € /mesiac​

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je určené pre všetky obchodné spoločnosti ( s.r.o., a.s.), fyzické osoby-podnikateľov, občianske združenia a ich organizačné jednotky, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nadácie a neziskové organizácie, ktoré podnikajú alebo ich príjmy presahujú hranicu 200 000€.

účtovné služby

BIZNIS

99 € /mesiac

BIZNIS PLUS

189 € /mesiac

BIZNIS PROFI

249 € /mesiac

Šetríme našim klientom ich čas a preto sú im naše služby dostupné v režime 24/7, formou elektronickej komunikácie alebo online komunikácie cez aplikácie Zoom Meetings, Skype, Messenger