TOUR LINE s.r.o.

Poradenské, ekonomické, organizačné služby

„Nechať si poradiť nie je hanba“

vaše úspešné podnikanie

O nás

vaše úspešné podnikanie
vaše úspešné podnikanie
Spolu vybudujeme Vaše úspešné podnikanie

Sme spoločnosť poskytujúca účtovné, ekonomické, poradenské a organizačné služby pre  živnostníkov, rodinné firmy, malých a stredných podnikateľov, neziskové organizácie, nadácie, záujmové a občianske zduženia, spoločenstvá vlastníkov a ostatné registrované organizácie.

0
Spokojných zákazníkov
50
Daňových priznaní
50
Konzultácií
1000
Zaúčtovaných dokladov
vaše úspešné podnikanie
vaše úspešné podnikanie
Ekonomika, účtovníctvo,
dane, personalistika a mzdy
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • účtovnej evidencie správy bytového a nebytového fondu
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • evidencia skladu a zásob
 • aktuálne reporty ekonomickej a finančnej kondície
 • vypracovanie daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby
 • daňových priznaní DPH
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR
 • personalistika a spracovanie miezd
 • evidencia dochádzky
Administratíva a komunikácia​
 • spravovanie a vedenie korešpondencie
 • počítačové spracovanie dát a údajov
 • prepis rukopisov, audio a video záznamov
 • vypracovanie podnikateľskej dokumentácie
 • vypracovanie podkladov pre rozhodovania orgánov spoločností a združení
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie so štátnou správou
   
administratívne služby
vaše úspešné podnikanie
vaše úspešné podnikanie
vaše úspešné podnikanie
Manažment a poradenstvo​
 • personálny manažment, konzultačné, poradenské, tréningové služby v oblasti ľudských zdrojov
 • poradenstvo a certifikácia systémov, kvality služieb a osôb
 • manažment organizácie a riadenia pre vaše úspešné podnikanie
 • organizačno-technické a informačné služby v doprave
 • koučing a mentorig
 • krízový manažment  a analýza rizík
Podnikanie a marketing​
 • prieskumy trhu a verejnej mienky,
 • mediálne poradenstvo, komunikačný servis
 • reklamné a marketingové služby,
 • realizácia a zabezpečenie reklamných a marketingových kampaní
 • poskytovanie informácii prostredníctvom internetu,
 • prevádzkovanie informačných portálov, web stránok a sociálnych médií
vaše úspešné podnikanie
vaše úspešné podnikanie
ožije cestovný ruch
Cestovný ruch
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry
 • služby sprievodcu cestovného ruchu
 • prevádzkovanie Turistického informačného portálu
 • poradenské a konzultačné služby
 • organizačno-technické zabezpečenie podujatí
WhatsApp
+421 902 351819

Nonstop možnosť poslať nám textovú alebo hlasovú správu

Viber
+421 902 351819

Nonstop možnosť poslať nám textovú alebo hlasovú správu