Naša spoločnosť

aktuálne informácie, ponuky, akcie

Naša spoločnosť TOUR LINE, s.r.o je zameraná na poskytovanie

komplexných podnikateľských, ekonomických a organizačných služieb  živnostníkom, malým a stredným podnikateľom, rodinným firmám, neziskovým organizáciám, nadáciám,  záujmovým a občianskym zduženiam, spoločenstvám vlastníkov a registrovaným organizáciám.

Administratívne služby vrátane počítačového spracovania dát.    Ekonomické služby v oblasti vedenia účtovníctva vrátane spracovania a podávania daňových priznaní.   Manažmentu organizácie a riadenia vrátane personálnych služieb a rozvoja ľudských zdrojov.   Organizačno-technické a informačné služby v doprave.   Správu bytového a nebytového fundu vrátane vedenia evidencie a účtov.   Organizačno-technické a informačné služby v doprave.   Reklamné a marketingové služby na podporu a rozvoj podnikania.   Špecifickou oblasťou je pôsobenie v oblasti cestovného ruchu, destinačného manažmentu.

Naša spoločnosť ponúka klientom profesionálny a individuálny prístup, ktorý dokonale naplní všetky ich požiadavky a nároky.  Našim klientom poskytujeme služby v režime 24/7 – formou elektronickej komunikácie.

„Spokojnosť klienta je prvoradá“