TOUR LINE s.r.o.

Cestovný ruch

ROK 2023
je rokom podpory
domáceho cestovného ruchu

Blog cestovný ruch
Náš cieľ

Sme spoločnosť, ktorá všetky svoje dlhoročné skúsenosti zameriava do odvetvia cestovného ruchu.

Našim cieľom je poskytovať komplexné služby obom stranám zúčastneným na cestovnom ruchu

  • užívateľom ( klientom ), zamerané na uspokojenie ich potrieb súvisiacich s cieľom ich cestovania
  • poskytovateľom  služieb,  zamerané na ich podnikateľskú činnosť

tak, aby uspokojenie potrieb klientov bolo harmonizované so súborom všetkých činností zo strany poskytovateľov a tým sa vytvorili predpoklady na dlhodobý, kvalitný a udržateľný  domáci cestovný ruch na Slovensku.

Prevádzkovanie cestovnej agentúry

V spolupráci s ostatnými subjektami v cestovnom ruchu sa spolupodieľame na tvorbe produktov, samotnej realizácii a sprostredkovaní  predaja ich služieb.  Pri požiadavke klienta o komplexný program pobytu, realizujeme rezerváciu vybraných služieb v kombinácii aj u viacerých subjektov.

domáci cestovný ruch
domáci cestovný ruch
Služby sprievodcu cestovného ruchu

Zabezpečujeme sprevádzanie návštevníkov v jazyku podľa ich výberu a podávanie výkladu o historickom kultúrnom a prírodnom dedičstve nimi navštívenej oblasti. V prípade špeciálnych požiadaviek spolupracujeme aj s inými subjektami spĺňajúcimi odbornú spôsobilosť

Turistický informačný portál, sociálne siete

Prevádzkujeme Turistický informačný portál  Bratislava a okolité regióny, zameraný na poskytovanie informácii, propagáciu jednotlivých regiónov na podporu rozvoja regionálneho cestovného ruchu. Zabezpečujeme administráciu špecializovaných profilov na sociálnych sieťach zameraných na oblasť cestovného ruchu, služieb , atraktívnych a zaujímavých lokalít a atrakcii.

Organizačno-technické zabezpečenie

Pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, prevádzkovateľov atrakcii, organizátorov verejných podujatí, eventov a uzatvorených akcii zabezpečíme poradenstvo a vypracovanie  podkladov pre organizačno-technickú realizáciu.  V prípade potreby zabezpečíme manažment a iný personál. 

4
5
Ekonomika, manažment, poradenstvo a marketing

Pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, živnostníkov, rodinné firmy, malých a stredných podnikateľov, záujmové a profesijné združenia poskytujeme komplexné ekonomické, účtovné, administratívne, poradenské, manažérske komunikačné a marketingové služby aby sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu a klientom.  Nechať si poradiť nie je hanba pre úspešné podnikanie