Cenník podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je určené pre všetky obchodné spoločnosti ( s.r.o., a.s.), fyzické osoby-podnikateľov, občianske združenia a ich organizačné jednotky, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nadácie a neziskové organizácie, ktoré podnikajú alebo ich príjmy presahujú hranicu 200 000€.

BIZNIS

99 € /mesiac

BIZNIS PLUS

189 € /mesiac

BIZNIS PROFI

249 € /mesiac

V cene balíkov je zarátaná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR vrátane elektronického podávania daňových priznaní.
Ostatné individuálne požiadavky na ďalšie administratívne, ekonomické, personálne a manažérske služby dohodou.
131930212_322214025530402_5879730044943146621_n-1.png

IČO: 51244012
DIČ: 2120653018
IČ DPH: SK2120653018 ( §7a Zákona o DPH)
IBAN: SK57 1100 0000 0029 4806 4606
BIC: TATRSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.124876/B

 

© 2020 TOUR LINE s.r.o.