Cenník jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je vhodné pre fyzické osoby (SZČO), ktoré nevedú daňovú evidenciu, podnikateľov nezapísaných v Obchodnom registri, občianske združenia a ich organizačné zložky, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období sumu 200 000€.

KLASIK

39 € /mesiac​​

KLASIK PLUS

79 € /mesiac​

KLASIK EXTRA

129 € /mesiac​

V cene balíkov je zarátaná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR vrátane elektronického podávania daňových priznaní.
Ostatné individuálne požiadavky na ďalšie administratívne, ekonomické, personálne a manažérske služby dohodou.
131930212_322214025530402_5879730044943146621_n-1.png

IČO: 51244012
DIČ: 2120653018
IČ DPH: SK2120653018 ( §7a Zákona o DPH)
IBAN: SK57 1100 0000 0029 4806 4606
BIC: TATRSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.124876/B

 

© 2020 TOUR LINE s.r.o.