Administratívne služby

Poskytujeme komplexné administratívne služby

administratívne služby
administratívne služby
Naše služby:
  • spravovanie a vedenie korešpondencie
  • počítačové spracovanie dát a údajov
  • prepis rukopisov, audio a video záznamov
  • vypracovanie podnikateľskej dokumentácie
  • vypracovanie podkladov pre rozhodovania orgánov spoločností a združení
  • zabezpečenie elektronickej komunikácie so štátnou správou

Šetríme našim klientom ich čas a preto sú im naše služby dostupné v režime 24/7, formou elektronickej komunikácie alebo online komunikácie cez aplikácie Zoom Meetings, Skype, Messenger

131930212_322214025530402_5879730044943146621_n-1.png

IČO: 51244012
DIČ: 2120653018
IČ DPH: SK2120653018 ( §7a Zákona o DPH)
IBAN: SK57 1100 0000 0029 4806 4606
BIC: TATRSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.124876/B

 

© 2020 TOUR LINE s.r.o.