TOUR LINE s.r.o.

Ožije cestovný ruch na Slovensku ?

Nasvedčujú tomu všetky posledné zverejnené predpoklady globálneho vývoja boja proti pandémii. Z nich sa javí ako najdôležitejší faktor vývoja zaočkovanosti populácie. Odhady naznačujú, že 60 až 70% zaočkovanie dospelej populácie sa v celosvetovom meradle dosiahne až v prvej polovici roku 2023.

Slovensko a približne 20 krajín EU by z týchto údajov mohlo métu zaočkovanosti dosiahnuť ku koncu tohto roku.

Ako vyplýva z predpokladov, väčšina krajín po skúsenostiach boja proti pandémii za ostatných 12 mesiacov ako prvé najprioritnejšie považuje vnútornú ochranu občanov pred všetkými formami opätovného zavlečenia ochorenia na svoje územie. Je teda logické, že hraničné režimy a vstup do mnohých krajín bude aj naďalej pod drobnohľadom, prísne regulovaný s nastavenými pravidlami, ktoré odradia mnohých pred návštevou tej či onej krajiny.

Do celého tohto procesu vstúpi druhý najprioritnejší záujem krajín a tým je ochrana vlastných ekonomických záujmov. Čo najviac vynaložených finančných príspevkov a kompenzácii počas pandémie nasmerovať do domácej spotreby, s cieľom znižovania objemu potreby ďalších a ďalších.

Slovensko nemá inú možnosť ako pridať sa k tomuto trendu a koordinovať spoločne všetky nastavované opatrenia. Samozrejme hlavne také, ktoré budú mať pozitívny vplyv predovšetkým na domáci cestovný ruch.

Nesmieme zabudnúť ale na druhú stranu mince a tou sú podnikateľské subjekty v segmente cestovného ruchu, ktoré môžu z celého najviac vyťažiť. Treba však upozorniť, že nie všetky. Najťažšie to budú mať tie, ktoré sú dlhodobo zamerané na zahraničné destinácie alebo cielene iba na zahraničnú klientelu. Preorientovať sa na zmenu bude pre nich náročné a ak to aj zvládnu, môže ich pribrzdiť samotný trh. Úspech totiž môže zaručiť iba rozumná rovnováha medzi dopytom a ponukou.

Záverom treba pripomenúť dôsledky nekontrolovaného šírenia koronavírusu. Aj pre takéto prípady musí existovať  v zálohe bezpečnostný. systém.

Dlhodobo deklarovaná „ podpora domáceho cestovného ruchu na Slovensku „ sa tak stane nutnou realitou pre najbližšie dva roky.

# Dovolenka na Slovensku dobrý nápad