Ponúkame Vám

široké možnosti využitia komplexných poradenských, ekonomických a organizačných služieb pre Vaše podnikanie alebo zabezpečenie Vašich činnos

Komplexné administratívne služby :

 • spravovanie a vedenie korešpondencie
 • počítačové spracovanie dát a údajov, prepis rukopisov, audio a video záznamov
 • poradenstvo GDPR
 • vypracovanie dokumentácie

Manažment, riadenie a poradenstvo :

 • personálny manažment, konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti ľudských zdrojov
 • poradenstvo a certifikácia systémov, kvality služieb a osôb
 • manažment organizácie a riadenia
 • krízový manažment  a analýza rizík

Bytový a nebytový fond :

 • správa bytového a nebytového fondu, vedenie evidencie a účtov
 • prevádzka a údržba bytového a nebytového fondu
 • zabezpečenie služieb spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru

Cestovný ruch:

 • prevádzkovanie cestovnej agentúry
 • služby sprievodcu cestovného ruchu
 • destinačný manažment
 • prevádzkovanie turistického informačného portálu www.bratislavavisit.sk

Komplexné ekonomické služby :

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovnej evidencie
 • vypracovanie daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby, zabezpečenie elektronickej komunikácie
 • personalistika a spracovanie miezd
 • evidencia majetku a zásob

Komplexné služby v doprave :

 • organizačno-technické a informačné služby v doprave
 • riadenie a evidencia dopravných výkonov, 
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie evidencie motorových vozidiel
 • osadzovanie a údržba dopravného značenia
 • realizácia vodorovného dopravného značenia

Podnikanie, reklama a marketing :

 • prieskumy trhu a verejnej mienky, mediálne poradenstvo
 • reklamné a marketingové služby, realizácia reklamných kampaní, zabezpečenie marketingových kampaní
 • poskytovanie informácii prostredníctvom internetu, prevádzkovanie informačných portálov, webových stránok
Dobrý nápad Slovensko
Sme hrdým partnerom značky