TOUR LINE s.r.o.

Ako na podnikateľský plán

Nechať si poradiť nie je hanba

Ako na podnikateľský plán Scarlett Csongová 14. februára 2021 Podnikanie Podnikateľský plán musí byť alfou a omegou celého podnikania. Podnikateľský plán nie je iba text na papieri alebo počítači. Ide o spísanie dôležitých vecí a informácii o našom podnikaní, podniku, nás, myšlienkach, produkte, nákladoch, výnosoch, jednoducho všetkom, čo by nám na um prišlo. Kto nemá […]