TOUR LINE s.r.o.

Podnikateľský plán musí byť alfou a omegou celého podnikania. Podnikateľský plán nie je iba text na papieri alebo počítači. Ide o spísanie dôležitých vecí a informácii o našom podnikaní, podniku, nás, myšlienkach, produkte, nákladoch, výnosoch, jednoducho všetkom, čo by nám na um prišlo. Kto nemá podnikateľský plán, nemôže vedieť, kam ide. Kto nevie kam ide, nemôže sa sťažovať, kam sa dostal. Skúste si zostaviť podnikateľský plán, aj keď už podnikáte, alebo iba nad tým premýšľate a niekam vás to zavedie.

Podnikateľský plán sa neustále upravuje, pretože sa neustále zdokonaľujeme. Aktualizujte ho, pozerajte sa naň, keď sa vám zdá, že sa nedarí. Vytlačte si ho alebo napíšte rukou a dajte na dobre viditeľné miesto.

Body, ktoré treba v podnikateľskom pláne vypracovať:

Podnikateľský nápad

Silné stránky podnikateľa alebo viacerých podnikateľov. Dôvody, prečo by sme sa na podnikanie hodili a ako vznikla myšlienka podnikania alebo nápad. Podnikateľ by mal mať predpoklad k podnikaniu, buď niečo, čo ho neskutočne baví alebo niečo, čo ovláda. V prvom rade si treba spísať, čo nás motivuje, aby sme na takú dôležitú vec nezabudli.

Produkt, služba

Bez tejto časti podnikateľ nemôže existovať.

 • Aký je náš produkt, služba?
 • V čom sme dobrí?
 • Čo nás baví?
 • Čo má prínos pre ostatných?
 • Čo nás dokáže uživiť?

Detailný popis produktu/služby prinesie začínajúcemu podnikateľovi predstavu, ako to bude vyzerať.

Ak vieme, ako má vyzerať, druhý krok je zistiť, ako nápad zrealizovať. Nájsť si dodávateľov a výrobcov, ktorí nám to vyrobia. Alebo ako si to vyrobíme sami. Pri službách je tiež potrebný materiál a školenia.

Predajné miesto, vymedzenie trhu a miesto podnikania

Skúste odpovedať na všetky otázky a rozpíšte ich do plánu.

 • Podnikáme z domu?
 • Podnikáme z kancelárie alebo predajne?
 • Predávame cez internet?
 • Kde poskytujeme služby?
 • Na Slovensku alebo aj v zahraničí?
 • Kde bude sídlo spoločnosti/miesto podnikania?

Zákazníci

Vymedzme si okruh zákazníkov a následne produkt upravme ich potrebám.

 • Pre koho je produkt/služba určená?
 • Kde nájdeme zákazníkov?
 • Aká veková skupina?
 • Pre jednotlivcov alebo skupiny?

Konkurencia

 • Koľko firiem už podniká v tom, čo my?
 • Ako to robia?
 • Ako ich nekopírovať?
 • Vymysleli sme niečo, v čom ich predbehneme?
 • Ako to spraviť lepšie?

Určite nemusíte vymyslieť niečo nové, čo na trhu ešte nebolo, stačí tomu dať pridanú hodnotu.

Pred začatím je dôležité spoznať situáciu na trhu, približný počet konkurentov a už existujúce podniky, ktoré ponúkajú podobné výrobky a služby.

Obstaranie a financovanie

Plán obstarania zahŕňa množstvo majetku, ktorý budeme potrebovať na činnosť. Vo výrobnej oblasti je to materiál, stroje, v obchode je to hlavne tovar a zariadenie predajne. Služby tiež potrebujú na vykonanie materiál, majetok ako napr. auto, ktorým sa vieme presúvať. Berieme do úvahy aj to, že podnikateľ má majetok, ktorý vie na začiatku využiť a nemusí kupovať nový, čiže ušetrí. Súkromný telefón, notebook… Obstarávame aj nehmotný majetok ako licencie na program, používanie značky, ochrannej známky. Musíme mať webovú stránku, kde sa o nás ľudia dozvedia viac. Na zistenie celkového potrebného majetku si musíme sadnúť a popremýšľať, zanalyzovať všetky možnosti.

Ak máme zoznam majetku, ktorý je potrebný obstarať, prichádza na rad finančný plán. Ten pozostáva z úvodného rozpočtu a cenovej kalkulácie nákladov na majetok a služby.

V úvodnom rozpočte sa rozhodne, koľko financií spoločník investuje do svojho podnikania. Koľko peňazí si bude musieť ešte požičať z iných zdrojov. Tieto prostriedky musia byť vyššie ako kalkulácia nákladov. Ak sa rovnajú, nebudeme mať dôležitú rezervu a peniaze na ďalšie fungovanie a to sme nezačali ešte s podnikaním. Kalkulácia je najprehľadnejšia vo forme tabuľky.

Cash flow, tok peňazí, je to, s čím budeme pracovať celé podnikanie. K podnikateľskému plánu patrí prehľad mesačných výdajov, nájom, paušál, materiál a podobne, a porovnanie ich s príjmami. Podnikateľ musí mať predstavu, koľko mesačne zarobí a či to pokryje všetky výdavky. Cash flow vykazuje, koľko peňazí príde a koľko odíde.

Analýza nulového bodu je na rozdiel od cash flow predpoklad, kedy a pri akom množstve produkcie naše podnikanie pokryje všetky počiatočné, variabilné a fixné náklady. Od tohto bodu začne podnik tvoriť zisk.

Odbytový plán a plán tržieb 

Prvým krokom predaja je vypracovanie cenníka. Cenník potrebujeme vypracovať podľa kalkulácie vo finančnom pláne. Tieto náklady sa rozpočítajú na jeden vyrobený kus alebo jednu poskytnutú službu. Dôležitý je nulový bod. Od tohto množstva tovarov alebo služieb, podnikateľ začne skutočne zarábať.

Marketing

Dokážeme marketing zastrešiť sami alebo budeme spolupracovať s externistami? Na túto otázku si potrebujeme odpovedať ešte pred tým. Bez marketingu o nás nikto nebude počuť. Ak o nás nebudú počuť, nezarobíme. Aké marketingové nástroje použijeme?

Právna forma

Posledný dôležitý detail, ktorý treba pred podnikaním vyriešiť, je právna forma podnikania. Podľa právnej formy bude závisieť podnikanie. Časté právne formy sú: živnosť, slobodné povolanie, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a družstvo. 

Faktory, ktoré ovplyvnia výber právnej formy:

 • Počet zakladateľov
 • Ručenie
 • Dane a odvody
 • Administratíva
 • Účtovníctvo 
 • Minimálny vklad