TOUR LINE s.r.o.

5 otázok odpovedí

1/ Čo spôsobil COVID 19 ?

COVID 19 a jeho rozsah, sa stal spúšťačom súčasnej globálnej situácie. Uvedomme si, že  v budúcnosti to môže byť úplne iné ochorenie alebo iná globálna kríza .  Každá so sebou prinesie následný rad rôznych opatrení a zásadnú zmenu v správaní sa populácie.

Práve táto kombinácia sa výrazne podpísala na súčasnej situácii.  Stane sa tak viac alebo menej vždy, pri každej kríze s globálnym dosahom.

2/  Ako ta súčasná vplýva na cestovný ruch?

Prvý faktor sú dôsledky akýchkoľvek opatrení na zníženie mobility, sociálnych kontaktov teda možnosti cestovania a stretávania sa. Druhým je  mentálne nastavenie populácie, ako reakcia na krízu.

Zjednodušene teda,  cestovný ruch zaznamenal výrazný pokles kombináciou oboch faktorov.

Prvým je níženie ponuky na možností uspokojenia potrieb cestovať, spôsobené zákazom alebo obmedzením prevádzky celej škály služieb v cestovnom ruchu ( od dopravy cez ubytovanie, stravovanie až po akéhokoľvek voľnočasové aktivity )

Druhým samotná neochota cestovať, vyvolaná nárastom negatívnych emócií  z aktuálnej situácie, jej rozsahu a dôsledkov.

Treba dodať že v budúcnosti to môže byť akákoľvek iná obava, ako reakcia na vzniknutú situáciu.

3/  Je možné špecifikovať v akom pomere sú oba faktory ?

Neexistuje žiadny relevantný prieskum ani štatistické údaje. Ak by existovali aspoň nejaké dáta dalo by sa jednoduchšie predpovedať čo možno  očakávať.

Predpokladajme to teda úplne „zjednodušene“.  Percentuálny podiel môže byť odlišný, nesmieme zabudnúť ani na tých, pre ktorých je cestovanie nutnou súčasťou ich pracovnej činnosti.

Asi 50% tvorí populácia, ktorá necestuje, pretože to nie je možné, nie je ako a ani kam, služby v cestovnom ruchu sú zakázané alebo výrazne obmedzené prijatými opatreniami

Druhých 50% tvorí populácia , ovplyvnená takpovediac pudom sebazáchovy, ktorá by určite nikam necestovala, aj keby to bolo možné napr. obavy z nakazenia a následného ochorenia, ekonomické dôvody a iné

4/ Ako sa to dotýka Slovenska?

Výrazným spôsobom. Cestovný ruch na Slovensku  a treba to priznať s plnou vážnosťou, je vo veľkej miere závislí na zahraničných návštevníkoch. Obmedzenie ich mobility sa najväčšou mierou podieľa na súčasnej situácii.

Treba si uvedomiť, že to, čo je v predchádzajúcich odpovediach sa netýka výlučne nás Slovákov ale globálne celej populácie.

5/  Ak zoberieme Slovensko, môže situáciu podnikateľov zachrániť iba domáci cestovný ruch?

Otvorene treba povedať že „nie“.

Môže len zmierniť dopady a to len u určitej časti podnikateľov.

Ponuka služieb v cestovnom ruchu  vysoko prevyšuje dopyt domácej populácie a to aj v prípade, že by sa všetci Slováci rozhodli tráviť dovolenku iba na Slovensku.

Prihliadnuť treba aj na predstavy a nároky Slovákov v akých podmienkach chcú tráviť dovolenku.

Mnohý podnikatelia svoj biznis dlhodobo budovali výlučne pre zahraničnú klientelu. Predstavy a nároky zahraničných klientov sú výrazné odlišné ako väčšiny slovenskej populácie. Je to fakt, ktorý vyplýva z rozdielnej mentality a životného štýlu.

Za súčasnej situácie, je ťažko odhadnúť jej trvanie.  Treba sa pripraviť na rôzne scenáre. Niektoré podnikateľské subjekty nedokážu prežiť, niektoré to s vypätím síl ustoja ale budú aj také, čo zaznamenajú rast.

5 otázok a odpovedí by malo byť inšpiráciou pre tých, ktorí rozmýšľajú nad inováciou svojich podnikateľských plánov